Privātuma politika - Timbero

Privātuma politika

Datu pārzinis ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citu nacionālā līmeņa datu aizsardzības likumu, kā arī ar datu aizsardzību saistītu normatīvu izpratnē ir:

SIA Timbero Latvia
Vietalvas iela 1, Rīga, LV-1009. e-pasts:info@timbero.lv.

Vispārīga informācija par datu apstrādi

Lietotāju datus mēs iegūstam un izmantojam tikai un vienīgi, ja tas ir nepieciešams funkcionējošas tīmekļa vietnes, kā arī satura un pakalpojumu nodrošināšanai. Lietotāju personas dati tiek iegūti un izmantoti tikai pēc lietotāja piekrišanas saņemšanas. Izņēmums piemērojams tādos gadījumos, kad iepriekšēju piekrišanu nav iespējams saņemt objektīvu iemeslu dēļ un datu apstrāde ir pieļaujama, pamatojoties uz normatīvo aktu noteikumiem. Personas dati tiek iegūti tikai tad, ja Jūs, veicot pasūtījumu, mums tos brīvprātīgi paziņojat. Paziņotos datus mēs bez Jūsu piekrišanas izmantojam tikai un vienīgi, lai apstrādātu un izpildītu Jūsu pasūtījumu. Izpildot līgumu un norēķinoties par pirkumu, Jūsu dati tiek bloķēti turpmākai izmantošanai un, beidzoties nodokļu un komerctiesībās noteiktajam datu saglabāšanas termiņam, tie tiek dzēsti, ja vien Jūs skaidri neesat devuši piekrišanu turpmākam datu izmantojumam.