Celtniecība

Koka mājas celtniecība

 

Kas ir koka mājas pamatkomplekts?

Koka mājas celtniecībā viss sākas no mājas koka konstrukcijām, kas tiek saražotas rūpnīcā un tiek samontētas uz vietas objektā. Māju koka konstrukciju “pamatkomplektā” ietilpst:

 • ārsienas (līmbrusa) iekšsienas (līmbrusa vai karkasa);
 • grīdas, starpstāvu, balkona un terases konstrukcijas;
 • jumta konstrukcija (spāres, kopnes, latojums);
 • skrūves, leņķi, vītņstieņi utml ;
 • tehniskais montāžas-ražošanas projekts;  

Koka mājas celtniecība, salīdzinoši ar mūra, ķieģeļu jeb betona mājām, ir daudz ātrāka, efektīvāka un videi draudzīgāka. Koka mājas “pamatkomplekta” ražošanas un montāžas termiņš vidēji ir 3-4 mēneši:

 • 1.mēnesis-ražošanas montāžas projekta izstrāde. Pēc vienkāršotās arhitektūras sadaļas saņemšanas no klienta  un “pamatkoplekta” izmaksu aprēķināšanas Timbero ar klientu noslēdz līgumu par ražošanas-montāžas tehniskā projekta izstrādi.
 • 1,5 mēneši – mājas ražošana. Kad tiek apstiprināts tehniskais ražošanas projekts tiek uzsākta mājas ražošanas rūpnīcā. Timbero ar klientu slēdz līgumu par mājas “pamatkomplekta” ražošanu, piegādi un montāžu.
 • 2.nedēļas – mājas piegāde klientam un sagatavošanās “pamatkomplekta” montāžas veikšanai un pārējiem celtniecības darbiem.
 • 2.nedēļas – mājas “pamatkomplekta” montāžas darbi.

Šis kopējais ražošanas-montāžas termiņš ir ņemts par piemēru ~200m2 lielai koka mājai.

Ja ēkas ir mazāka, kopējais termiņš ir īsāks un otrādi.

Dokumentācija

Brīdī, kad klients ir nolēmis uzsākt mājas būvniecību, aktuāls ir jautājums par nepieciešamo dokumentāciju. Būsim atklāti- nepieciešamo dokumentu sagatavošanai nepieciešams laiks un precizitāte, tādēļ par to jāsāk domāt laicīgi.

Lai tiktu uzsākta mājas ražošana būs nepieciešams būvprojekts. Ja ierodaties pie mums bez izstrādāta būvprojekta, mēs ieteiksim arhitektu pie kura vērsties kvalitatīva projekta izstrādei.

Lai sniegtu ieskatu nepieciešamajā dokumentācijā esam sagatavojuši nelielu procesa aprakstu. Tomēr jāņem vērā, ka saistošie noteikumos, būves saskaņošanai, katrā pašvaldībā var atšķirties. Tādēļ iesakām sazināties ar konkrētās pašvaldības būvvaldi, kur tiks precizētas visas nianses.

Projekta izstrādes būtiskākie etapi:

1.etaps

 • Ģenplāns - sevī ietver: piebraucamos ceļus, komunikāciju atrašanās vietas, ēku novietojums.
 • Arhitektūras sadaļa – ēkas stāvu plāni, fasādes precīzi ēku skati no frontālās, aizmugurējās un sānu pusēm, ēkas ārējie apdares materiālu veidi un risinājumi, griezumi augstuma atzīmēm, aptuvenie komunikāciju mezgli, vispārējie ēkas tehniskie rādītāji un paskaidrojuma raksts.

Pēc ģenplāna un arhitektūras sadaļas izstrādes, saskaņā ar jauno Būvniecības likumu var saņemt būvatļauju, jo likums pieprasa iesniegt būvniecības ieceri. Pašvaldība izsniedzot būvatļauju nosaka nosacījumus, kas ir jāizpilda pirms būvniecības uzsākšanas (pārējo projekta sadaļu izstrāde).

Ar arhitektūras sadaļu ir pietiekoši, lai Timbero var precīzi aprēķināt mājas konstrukcijas izmaksas un uzsākt mājas ražošanu. 

2.etaps

 • Arhitektūras sadaļa – jāpapildina ar ēkas funkcionālajiem risinājumiem, stāvu plāniem, kuros parādīts telpu plānojums, platību, nesošo sienu un starpsienu novietojums katrā mājas līmenī, durvju novietojums, kā arī dažādu iekārtu ieteicamā montāžas vieta, logu un durvju specifikācijas, mājas krāsu palete, apdares materiāli (grīdas, griesti, terases).
 • Būvkonstrukciju sadaļa - pamatu plāns un projekts, konstruktīvie plāni un griezumi, savienojumu mezgli, izmantoto celtniecības materiālu spefikācijas.
 • Inženierrisinājumu sadaļas, kas ir obligātas:

-Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie un iekšējie tīkli.

-Elektroapgādes ārējo tīklu projekts no sadales līdz ēkai. Vēlams izstrādāt arī ēkas iekšējo elektrības projektu.

-Apkures sistēma – jānorāda kāds būs apkures veids. Ja plānota gāzes apkure, tad ir nepieciešams ārējo pieslēgumu tīklu projekts.

 •  Inženierrisinājumu sadaļas, kas nav obligātas:*

-Vājstrāvu tīklu sadaļa (ugunsdzēsības, apsardzes signalizācijas sadaļa, elektronisko sakaru tīkli).

- Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas.

-Apkures sistēma – iekšējais mājas apkures sistēmas projekts.

*Šos darbus var veikt vienojoties ar darbu izpildītājiem bez speciālu projektu izstrādes.

Ēkas būvniecību var uzsākt pa daļām saskaņojot 2.etapa sadaļas. Piemēram saskaņojot ar būvvaldi papildināto arhitektūras un pilnu būvkonstrukciju sadaļu var uzsākt ēkas celtniecību paralēli projektējot pārējās sadaļas.

 

būvprojekts.png

Pamatu izbūve un to veidi

Mājas pamati ir viens no svarīgākajiem posmiem tās būvniecībā. No kvalitatīvas pamatu izbūves ir atkarīgs turpmākais mājas būvniecības process, tās ekspluatācija un ilgmūžīgums. Lai būvinženieris noteiktu, kādi ir piemērotākie pamati konkrētajai būvei ir nepieciešama ģeoloģiskā izpēte. Izpētes laikā, sertificēts ģeologs veic dažus urbumus vietās, kur plānots būvēt māju un sniedz atzinumu par grunts stāvokli un nestspēju.  

Skrūvpāļu pamati

Skrūvpāļu pamati ir jauns, ērts un ātrs risinājums būvniecībā. Skrūvpāļi ir tērauda balsti, kuri kalpo kā būves pamati. Skrūvpāļus skrūvē vairāku metru dziļumā, līdz tiek sasniegts stabils grunts slānis. Uz skrūvpāļiem novieto pamatu lāgas vai pamatu vainagu (grīdas siltinājuma gadījumā). Pāļu ievietošanas procesā, neizmanto smago tehniku, rezultātā netiek bojāti apstādījumi un netiek izbojāta apkārtējā ainava. Papildus priekšrocība ir tā, ka skrūvpālis sniedz stabilitāti arī mālainās, kūdrainās un apūdeņotās gruntīs. Šādi pamati spēj kalpot vairāk nekā 50 gadus, jo ir droši pret koroziju. Pamati atbilst visām būvniecības normu prasībām. Šī vienkāršā tehnoloģija nodrošina, ka mājas pamati būs gatavi īsā laika posmā.

Stabveida pamati

Stabveida betona pamati ir salīdzinoši vienkāršs risinājums un to izmanto mazstāvu apbūvē, kā arī vietās, kur nevar izveidot lentveida jeb plātņveida pamatus. Betona stabveidu pamatos tiek izmantots dzelzsbetons un metāla armatūru stiegrojums. Konstruktors aprēķina nepieciešamās slodzes un tiek uzzīmēts stabveida pamatu plāns. Uz stabveida pamatiem tālāk tiek izveidotas mājas grīdas sijas un tiek siltināta mājas grīda. Pēc tam tiek būvēta pati māja.

 Lentveida pamati

Lentveida pamati ir Latvijā visbiežāk izmantotie pamati mazstāvu ēku celtniecībā. Viena no šo pamatu priekšrocībām ir vienkāršotas pazemes daļas hidroizolācijas tehnoloģijas. Monolītā konstrukcija, kas būvēta no ūdensizturīga betona, ir labs šķērslis gruntsūdeņiem un mitrumam. Lentveida pamati vienmērīgi uzņem ēkas slodzi un pasargā komunikācijas no sala ietekmes. Būtiski, lai pamati ir stabili un netiek pieļauta pamatu staigāšana pretējā gadījumā tas var radīt problēmas mājas konstrukcijā. 

Plātņveida pamati

Plātņveida pamati tiek bieži izmantoti mazstāvu ēku celtniecībā. Viena no šo pamatu priekšrocībām ir vienkāršotas pazemes daļas hidroizolācijas tehnoloģijas. Monolītā konstrukcija, kas būvēta no ūdensizturīga betona, ir labs šķērslis gruntsūdeņiem un mitrumam. Plātņveida pamati vienmērīgi uzņem ēkas slodzi un īpaši piemēroti gruntīm ar mazu nestspēju un pasargā komunikācijas no sala ietekmes. Būtiski, lai pamati ir stabili un netiek pieļauta pamatu staigāšana pretējā gadījumā tas var radīt problēmas mājas konstrukcijā.

fundaments.jpg

Inženierkomunikācijas

Inženierkomunikācijas ir tehniskās sistēmas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu cilvēku vajadzības un ēkas normālu funkcionēšanu. 

 

APKURE

Malkas katlam ir salīdzinoši zemas izmaksas, tomēr tā izvietošanai nepieciešama atsevišķa telpa. Pie šāda apkures sistēmas risinājuma būs jārēķinās ar regulāru malkas katla kurināšanu un apkopi. 

Granulu katlam ir zemas uzstādīšanas izmaksas. Tāpat, šo sistēmu ir iespējams automatizēt. Līdzīgi kā malkas katlam, granulu katlam būs nepieciešama regulāra apkope un uzpildīšana. Mūsdienās ir pieejami kompakti kamīnveida granulu katli, kas ļoti labi iekļaujas mājas interjerā un ir domāti maza izmēra mājām. 

Gāzes katls ir viens no populārākiem apkures veidiem pilsētās, kur ir pieejams gāzes pieslēgums. Gāzes katls ir salīdzinoši viegli uzstādāms, tam ir mazi izmēri un tas ir ērts apkalpošanā. Tai pašā laikā gāzes izmaksas svārstīgas un apkures izmaksas var palielināties. 

Zemes siltumsūknis ir risinājums, kam  būs nepieciešamas lielākas investīcijas kā citu apkures sistēmu uzstādīšanai. Tā ir apkures iekārta, kura siltuma ražošanai izmanto mums apkārt esošajā vidē - augsnē, ūdens krātuvēs, dziļurbuma ūdenī un gaisā akumulēto saules enerģiju. Siltuma ražošana notiek bez degšanas procesa, nerodas pelni, dūmi vai videi kaitīgas gāzes. Kurināmo nav nepieciešams iegādāties vai transportēt, līdz ar to tā uzturēšanas izmaksas ir ļoti zemas.   

Gaiss-ūdens siltumsūknis ir salīdzinoši jauns apkures veids, kur pamatā tiek izmantots gaiss, kas ar kompresora palīdzību tiek pārvērsts enerģijā, kas ražo siltumu. Siltumsūknis ir iekārta, kas izmanto aukstumiekārtas darbības principu siltuma pārnešanai, tikai, atšķirībā no parastas aukstum iekārtas, siltumsūknis darbojas pretējā virzienā. Iespējams, sākumā grūti saprotams process ir izskaidrojams ar vienkāršu piemēru- mājas ledusskapi, kas iekšpusē dzesē, bet tā ārējā aizmugurējā daļa (melnā restīte) silst. Pārvienojot caurulītes, mājas ledusskapis iekšpusē sildīs un ārpusē dzesēs. Ņemot vērā to, ka šī iekārta aprīkota ar kompresoru, tā nodrošinās zemas apkures izmaksas. Kompresora darbības ātrums tiek mainīts atkarībā no nepieciešamās siltuma jaudas. Iekārtas uzstādīšanai nav nepieciešami rakšanas darbi, kā zemes-siltumsūkņa gadījumā un šo iekārtu būs iespējams uzstādīt pāris dienu laikā. Apkures izmaksas ir pielīdzināmas malkas un granulu enerģijas izmaksām.

 

APKURES SISTĒMAS

Radiatori – tas ir populārākais apkures sistēmas veids.

Siltās grīdas – iesaka izmantot vienstāvu mājās. Lai gan, piemēram, Skandināvijā ļoti populāri ir ar tām aprīkot visus mājas stāvus.

Kombinētais siltās grīdas un radiatori – mājas pirmajā stāvā var būt silto grīdu apsilde, savukārt otrajā stāvā radiatori. Šis ir viens no efektīvākajiem apkures sistēmu veidiem.

Siltais gaiss– maza izmēra mājām var ierīkot gaiss-gaiss apkures sistēmu, kur ar gaisa palīdzību tiek apkurināta telpa. Kā arī ir iespējams ievietot kamīna veida granulu katlus, kuri nodrošina apkuri ar gaisu, izvadot gaisa šahtas katrā mājas telpā tā tiek piepūsta ar silto gaisu.

 

ŪDENSAPGĀDE

Centralizētā ūdensapgāde

Mājā izveidotā ūdensapgādes sistēma tiek pievienota pilsētas sistēmai. 

Artēziskais urbums jeb dziļurbums

Alternatīvs veids kā iegūt tīru ūdeni, kas piemērots izmantošanai mājsaimniecībā. Šādai ūdensapgādei ir vairāki plusi- Praktiski neizsīkstoši ūdens krājumi un ilgs urbuma mūžs, tīrāks ūdens, vienmērīga ūdens pieplūde, urbums var nodrošināt salīdzinoši lielu ūdens patēriņu.

Ūdens apgādes aka

Galvenā priekšrocība ir tā atrašanās salīdzinoši nelielā dziļumā, kas būtiski samazina ierīkošanas izmaksas. No akas ar sūkņa palīdzību tiek ņemts ūdens un apgādāta mājas ūdens sistēma.

 

KANALIZĀCIJA

Centralizētā kanalizācijas sistēma

Šajā gadījumā kanalizācijas sitēma tiek pievienota pilsētas kanalizācijai

Bioloģiskās attīrīšanas sistēmas

Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas iesaka izmantot vietās, kur ir blīva apdzīvotība- pilsētās. Visi sadzīves notekūdeņi, kas nonāk attīrīšanas iekārtā, tiek bioloģiski attīrīti līdz pakāpei, kad pāri paliek ūdens, ko var novadīt atklātās ūdens tilpnēs vai zemē. 

Septiķi

Šis risinājums būs lētāks par bioloģisko attīrīšanas sistēmu. Ar šo sistēmu notekūdeņi tiek attīrīti aptuveni no 50-60 %, kas ir nepietiekami, lai tos uzreiz novadītu vidē. Tādēļ šai sistēmai vēl ir nepieciešams atsevišķs filtrācijas lauks, ko lielā daļā Latvijas ir neiespējami uzstādīt, jo gruntsūdenim ir jābūt vismaz 2-2.5 m dziļam. 

 

ELEKTRĪBA

Kopā ar arhitektu tiek izplānots nepieciešamo rozešu un slēdžu skaits un atrašanās vieta, pēc kurām tiek veidots iekšējais elektrības projekts.

 

VĀJTRĀVAS

Vājstrāvu tīkls ir atkarīgs no klienta vēlmēm  un izplānots kopā ar arhitektu.

 • Telefons, internets, televīzija
 • Signalizācija
apkure3 (002).png

Siltumizolācija

Siltumizolācija

Pareiza siltumizloācijas materiāla izvēle un kvalitatīvs siltināšanas process ir būtisks posms apkurei nepieciešamās jaudas aprēķināšanai. Šos materiālus izmanto jumta, griestu, sienu un grīdas konstrukciju siltināšanai un salaiduma vietu aizpildīšanai, lai nodrošināti pēc iespējas mazāku siluma zudumu.

Akmens vate

Akmens vates siltumizolācijas plāksnes pamatā  ir dabiskais akmens bazalts, diabāzs, gabro, amfibolīti un kaļķakmens slānekļi. Akmens vate var būt formēta kā dažāda blīvuma un biezuma plātņu vai ruļļveida materiāls dažādu konstrukciju siltināšanai. No akmens vates izgatavo mīkstās plātnes vieglo konstrukciju sienu, starpsienu, bēniņu un jumta konstrukciju un grīdu siltuma izolācijai. Akmens vates izstrādājumi ir spējīgi izturēt augstu temperatūras iedarbību. Šķiedras neizkūst pat 1000 °C temperatūrā. Akmens vate lieliski izolē skaņu un tiek izmantota arī iekšējo starpsienu veidošānā tieši skaņas izolācijai.

Ekovate

Ekovate ir kvalitatīvs, elpojošs un siltumizolējošs celtniecības materiāls, kuru izmanto ēku sienu, griestu un grīdu siltināšanā. Ekoloģiski tīrais un veselībai nekaitīgais produkts ir izgatavots no makulatūras, tālab papīrs jeb koka dabīgā šķiedra nodrošina materiāla elpošanu un mitruma regulāciju – un tas ir garants teicamai siltumizolācijai. Ekovate ir ērti un ātri ieklājama horizontālās, vertikālās un slīpās virsmās, aizpildot visas spraugas un nodrošinot lielisku siltumnoturību. Ekovate tiek iepūsta zem spiediena un tās blīvums sasniedz 55-60kg/m3 līdz ar to tiek izslēgta ekovates nosēšanās iespēja. Ar ekovati siltinātās mājās neiemitinās grauzēji un kaitēkļi. Ekovates iestrādes process ir salīdzinoši ātrs un efektīvs, jo neveidojas materiālu pārpalikumi, klients maksā par reālo izmantoto ekovates apjomu.

Kokšķiedras vate 

Šis materiāls ir ražots no koka , tādejādi izvēloties šādu siltinājumu māja tiks veidota no vienmērīga materiāla, kas palīdzēs saglabāt koka mājas labās īpašības- termoregulāciju- vasarā uzturot vēsumu, bet ziemā siltumu. Šim materiālam ir augstas siltumizolācijas un skaņas izolācijas spējas, tas nodrošina veselīgu mikroklimatu. Materiāls ir ilgmūžīgs, izturīgs pret sēšanos un sablīvēšanos, tāpat tas ir veselībai draudzīgs un antialerģisks materiāls. 

Kokskiedras vate (002).jpeg

Jumta segums

Jumts pasargā mājas konstrukciju no ārējās vides iedarbības un spēlē nozīmīgu lomu siltumenerģijas efektīvā izmantošanā. Tomēr, jumtam liela nozīme ir ne tikai mājas ilgmūžīguma nodrošināšanā, bet arī vizuālā izskata veidošanā. 

Māla dakstiņi

Šis segums ir veidots no dabīga materiāla, kas piešķirs mājai senlaicīgu izskatu un labi iederēsies vidē, kur blakus atrodas citas vēsturiskas ēkas. Tāpat, tas ir īpaši piemērots sarežģītu jumta konstrukciju pārklāšanai. Māla dakstiņi var kalpot pat līdz 150 gadiem, lietus laikā tie nerada papildus troksni  un zem tiem neveidojas kondensāts.

Betona dakstiņi

Šī seguma uzklāšana izmaksās mazāk nekā māla dakstiņu seguma veidošana. Betona dakstiņi var kalpot līdz 100 gadiem.  

Galvenā atšķirība starp Māla vai betona dakstiņiem ir:

 • māla dakstiņi tiek veidoti no dabīgiem materiāliem
 • betona dakstiņu cena ir zemāka nekā māla dakstiņu cena.
 • kalpošanas ilgums ir līdzvērtīgs, kā arī visas pārējās tehniskās īpašības ir līdzvērtīgas.

Metāla segums

Metāla jumti tiek izgatavoti no augstas izturības tērauda, kas pārklāts ar pārklājumu. Produkta tērauda loksne ir apstrādāta ar cinkojuma slāni, grunts krāsu un polimērkrāsu, lai tā izturētu uzstādīšanu un nodrošinātu garantiju līdz pat 50. gadiem. Metāla jumts ir salīdzinoši viegls un piemērots vieglāka tipa konstrukcijām. Metāla jumta priekšrocība ir ātra montāža, jo metāla plāksnes tiek izgatavotas katram jumtam individuāli un viena loksne var nosegt līdz 9 m2 lielu laukumu, kas būtiski paātrina jumta uzklāšanas procesu.

Bitumena šindeļa segums

Elastīgie bitumena dakstiņi (šindeļi) paredzēti slīpajiem jumtiem sākot ar 12° slīpumu. Tie izveidoti no ilgmūžīga un izturīga stiklšķiedras pamata, kas pārklāts ar polimēru bituma maisījumu, kurš izgatavots no augstas kvalitātes bituma un pildījuma. Šindeļu apakšējā kārta pārklāta ar lipīgu polimērbituma slāni, kas aizsargāts ar viegli noņemamu silikona plēvi. Saules siltuma ietekmē uzklātie šindeļi savā starpā salīp, izveidojot divkāršu hidroizolācijas slāni, kas nodrošina jumta hermētiskumu. Bitumena šindeļi ir viegli uzklājami arī sarežģītās konstrukcijās. Salīdzinoši ar metāla jumtu, bitumena šindeļi ir jākopj vairāk, jo mēdz apaugt ar sūnas kārtu. Bitumena šindeļu jumta seguma materiāla garantija ir līdz 25 gadiem. 

Plēstas koka skaidas

Lubiņu jumti tika plaši izmantoti koka tipa mājām līdz 20. gadsimta 40 gadiem. Arī mūsdienās šis jumta segums nav zaudējis savu aktualitāti. Lubiņu, skaidu jumti rada izteikti ekoloģisku iespaidu. Skaidas taisa no apses, priedes un egles. Skaidu jumta uzklāšana nav ļoti sarežģīta, bet vislabāk to uzticēt pieredzējušiem profesionāļiem. Trīs slāņu apses skaidu (lubiņu) jumts, bez papildus apstrādes (impregnējuma) kalpos līdz pat 30 gadiem.

Velēnas jumta segums

Der gan ēkām ar pilnīgi horizontāliem, gan slīpajiem (līdz 45 grādiem) jumtiem. Velēnu jumtu dzimtene ir Skandināvija (Zviedrija un Norvēģija). Latvijā šie jumti nav iekarojuši lielu popularitāti, bet neskatoties uz to klienti ar vien biežāk apsver domu par velēnu jumtiem. Galvenais uzdevums citiem jumta segumiem – novadīt mitrumu. Bet velēnu jumtiem gluži otrādi – mitrums ir nepieciešams, lai barotu augsni un augus. 

dakstiņi.jpg

Logi un durvis

Pareizi izvēlēti logi un durvis var uzlabot mājas vizuālo tēlu un aizsargāt tās iemītniekus. Logu izskatu un atvēršanas veidu noteiks jūsu izvēle un mājokļa dizains.

Koka logi

Šādiem logiem ir augsta sala un karstumizturība, laba skaņas izolācija, glīts ārējais izskats, ekoloģisks materiāls, tie ir viegli apstrādājami un uzstādāmi. 

Plastikāta logi

To priekšrocības ir pilnīgs hermētiskums, kas labi saglabā siltumu un nodrošina skaņas izolāciju, vienkārša kopšana, tos iespējams remontēt bez demontāžas. Arī dizaina ziņā, tehnoloģijas ļauj  šos logus izgatavot gandrīz identiskus dabīgiem koka logiem. Logu piedāvājums ir ļoti plašs un kopīgi ar klientu izvēlēsimies piemērotāko risinājumu.

Ārdurvis

Klasiskās koka ārdurvis var būt 68 mm, 78 mm un 90 mm biezumā, kas veidotas atbilstoši Rietumeiropas standartiem. Klasiskās ārdurvis izgatavo no priedes, ozola vai cita koka, kuram pa vidu ir stikla vai koka pildījums, padarot durvis izsmalcinātas un saglabājot drošību. Koka ārdurvis tiek aprīkotas ar augstas drošības daudzpunktu slēgšanas mehānismu, kas ir ērti lietošanā. Stikla elementi durvīs tiek izgatavoti no stikla paketēm, no kuru biezuma un veida atkarīga arī ārdurvju siltuma un skaņas izolācija. 

Iekšdurvis

Iekšdurvis ir viens no būtiskiem telpu interjera elementiem un kalpo arī skaņas izolēšanai dzīvojamajās telpās. Koka iekšdurvis piešķirs telpām mājīgu un dabisku atmosfēru, turklāt, durvis iespējams pielāgot jebkuram interjeram. Koka iekšdurvis, kas apstrādātas ar piemērotu laku, ir ērti kopjamas un saglabā savas vizuāli labās īpašības pēc iespējas ilgāk.

window.jpg

Iekštelpu apdare

Sienu, griestu apdares materiālu izvēle iekštelpu apdarei būs atkarīga no klienta individuālajām vēlmēm un izvēlētajiem dizaina risinājumiem. 

Apdares dēļi 

Iekšējai apdarei parasti tiek izmantoti priedes, egles vai apses dēļi. Dēļu izmērus un profilus piemeklēsim Jūsu vēlmēm. Dēļus ir iespējams apstrādāt ar ekoloģiskām beicēm, eļļām jeb krāsot ar dažādām krāsām.

Reģipsis

Reģipsis jeb ģipškartons ir piemērots plašai iekštelpu apdarei. Šīs apdares plāksnes ir salīdzinoši viegli montējamas, tādēļ tas tiks paveikts daudz ātrākā laika posmā. Materiāls ir pieejams dažādos izmēros un atkarība no veida un specifikas, var tikts izmantots arī telpās ar paaugstinātu mitrumu vai temperatūru. Piemērots, ja vēlēsieties sienas krāsot vai līmēt tapetes. 

Pirts-saunas apdares dēļi

Pirts jeb saunu sienas un lāvas tiek veidotas no apses vai alkšņa apdares dēļiem. Telpa tiek papildus siltināta ar 30mm akmens vati, kas ir pārklāta ar foliju tādā veidā nodrošinot pēc iespējas mazākus siltuma zudumus un aizsargājot pārējās konstrukcijas no karstuma un mitruma ietekmes.

 

Baltic Pictures WEB-11.jpg

Grīdas apdare

Koka grīda

Telpā koks piešķir dabisku mājīguma sajūtu, turklāt kā jau dabīgam materiālam, tam piemīt virkne pozitīvu īpašību, koks ir ekoloģisks, silts materiāls ar labām siltumizolējošām īpašībām. Grīdām ar lielu noslodzi iesakām izvēlēties ozolkoka vai oša dēļus. Pēc izvēlētā seguma ieklāšanas koka grīda noteikti jāapstrādā ar aizsargkārtu- laku vai eļļu. Vienkāršākais risinājums ir priedes grīdas dēļi, kas koka mājā izskatīsies gana labi un radīs lielisku mājīguma sajūtu.  

Keramikas flīzes

Tāpat kā citus keramiskos izstrādājumus (traukus, izlietnes u.c.) tās izgatavo no baltā vai sarkanā māla, kam pievienotas kvarca smiltis un citi dabīgi materiāli.

Akmens masas flīzes

Tiek izgatavotas no māla, pievienojot tam kaolīnu vai sasmalcinātu akmens pulveri un krāsu veidojošus minerālus. Ražošanas procesā akmens masa tiek ekstrudēta – no tās tiek izsūkts ūdens. Ekstrudēšanas rezultātā flīze iegūst blīvu struktūru, kas nodrošina augstu virsmas izturību pret triecieniem, nodilumu, temperatūras izmaiņām vai nokrišņu ietekmi.

Mozaīkas flīzes

Izšķir stikla, keramikas un akmens mozaīku — funkcionāli un estētiski atšķirīgus apdares materiālus. Ar mozaīku iespējams noklāt slīpas, liektas vai lauztas virsmas, veidojot noapaļotas formas. Stikla un keramikas mozaīka ir vieglāka, tāpēc labāk piemērota sienu, nišu, kolonnu vai citu telpas daļu apdarei, bet akmens mozaīka — dekoratīvai grīdas apdarei.

Terases dēļi

Priedes terases dēļi ir klasiskais terasēm izmantotais materiāls. Materiāls ir impregnēts, kas nodrošinās ilgtspēju kalpošanu. Papildus iesakām terases dēļus noeļļot ar speciālām terasēm paredzētām eļļām.

Lapegles terases dēļi ir izturīgāki un kalpo ilgāk salīdzinoši ar priedes-egles terases dēļiem. Lapegle ir cietkoks kuras šķiedru blīvums ir daudz lielāks salīdzinoši ar parastu koku. Līdzīgi kā priedes terases dēļus arī lapegles terases dēļiem ir nepieciešama apstrāde tādējādi palielinot terases kalpošanas laiku.

 

grīdas foto.jpg

Citi materiāli

Kāpnes

Kāpnes parasti tiek izgatavotas no oša, ozolkoka vai priedes. Ir dažādi kāpņu veidi un to izvēle ir atkarīga no mājas interjera risinājumiem un klienta vēlmēm. Katram konkrētajam projektam kopīgi atradīsim vispiemērotāko risinājumu.

Margas balkoniem un terasēm

Viens no populārākajiem margu risinājumiem koka mājai ir koka margas. Margu risinājuma izvēle būs cieši saistīta ar mājas ārējo dizainu. Tāpat, var izmantot gan metāla margas, kas lieliski kontrastē ar koka mājas ārējo izskatu, gan stikla margas, kas piedod mājai vieglumu, eleganci un gaisīgumu. Viss ir atkarīgs no arhitekta un klienta vēlamajiem risinājumiem. 

Koka slēģi

Dažkārt klienti izvēlas koka mājai logus un durvis aprīkot ar slēģiem. Šādu risinājumu biežāk izvēlas gadījumos, ja  māja atrodas, kādā neapdzīvotā vietā. Slēģi kalpo gan kā papildus drošības garants, gan aizsargā māju no ārējiem klimatiskiem apstākļiem, ziemā sniegs un vējš, vasarā neļauj mājai uzkarst saules iedarbības rezultātā. 

Dūmenis

Lielākajā daļā no māju projektiem ir iekļauti kamīni un mājas apkures sistēma. Būtisks elements ir dūmvads gan no tehniskā viedokļa, gan mājas interjera un estētikas. Patstāvīgai mājas apkurei iesakām keramikas skursteņus, kas ir ugunsdroši, ātri un efektīvi montējami un ilgmūžīgi. Kamīnam un pirts krāsnij iespējams izmantot arī metāla dūmvadu. Metāla dūmvada ierīkošana ir ātrāka un lētāka salīdzinājumā ar keramikas skursteņiem.

 

stairs 2.jpg

* Nosūtot vēstuli jūs piekrītat, ka Jūsu e-pasts tiks iekļauts klientu datubāzē.