Projektēšana - Timbero

Kā uzsākt būvniecību?

Projekts un saskaņošana

Individuāla projekta izstrāde un saskaņošana. Kas nepieciešams, lai sagatavotu projektu un apstiprinātu būvvaldē? Kā saņemt būvatļauju un uzsākt būvniecību?

Saziņa

Zvaniet vai nosūtiet mums ziņu par mūsu mājaslapā izvēlēto projektu, vai aprakstiet sava individuālā projekta ieceri. Sazinoties ar jums, mēs precizēsim un pārrunāsim vispārīgus jautājumus par jūsu iecerēto māju. Īsi pastāstīsim par mūsu būvniecības tehnoloģijām un materiāliem. Precizēsim iecerētās mājas būvniecības vietu, būvniecības laiku, vēlamo platību un aptuveno budžetu.

Konsultācija klātienē

Iepriekš vienojoties, tiksimies klātienē pie mums birojā. Kopā ar arhitektu detalizētāk apspriedīsim jūsu būvniecības ieceri, mājas funkciju, platību, plānojumu, stāvu skaitu un arhitektūras vadlīnijas. Pārrunāsim jautājumus par apbūves gabalu un ēkas novietojumu, inženierkomunikāciju pieslēgumiem, piebraucamo ceļu, apbūves noteikumiem, utt. Pārrunāsim projektēšanas un būvniecības gaitu un termiņus. Precizēsim būvniecības budžetu.

Projektēšanas tāme

Pēc konsultācijas klātienē sagatavosim un nosūtīsim projektēšanas darbu tāmi. Tāmē iekļausim arhitektūras un būvkonstrukciju izstrādi un ārējo komunikāciju pieslēgumu projektēšanu. Pārrunāsim projekta iesniegšanu un saskaņošanu būvvaldē. Saskaņosim laika grafiku un informēsim par nepieciešamo dokumentāciju projekta izstrādei. Pēc tāmes precizēšanas un apstiprināšanas noslēgsim līgumu par projektēšanu.

Skices un būvprojekts minimālā sastāvā

Pēc visas nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas uzsāksim skiču un būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) izstrādi. Darba gaitā precizēsim ēkas kopējo arhitektūru, telpu plānojumus, sienu un apdares materiālus, krāsas, un jekuras citas citas pozīcijas atkarībā no jūsu vēlmēm un projekta specifikas. Sagatavosim kontroltāmi mājas būvniecībai, lai pārliecinātos, ka projekta realizācija būs atbilstoša jūsu plānotajam budžetam. Sagatavoto MBP iesniegsim būvvaldē, lai saņemtu būvatļauju. Būvatļaujā tiks norādīti projektēšanas un būvniecības nosacījumi.

Pilnā būvprojekta sagatavošana

Saskaņā ar izstrādāto MBP un saņemtajiem projektēšans un būvniecības nosacījumiem, izstrādāsim ģenerālplānu, arhitektūras un būvkonstrukciju daļu, veiksim inženierkomunikāciju projektēšanu, sagatavosim pagaidu energosertifikātu un visu pārējo nepieciešamo dokumentāciju. Projektu saskaņosim būvvaldē (BIS portālā), saskaņosim ar inženierkomunikāciju turētājiem un visās atbildīgajās instancēs. Pēc visiem saskaņojumiem Būvatļaujā tiks veiktas atzīmes par projektēšanas un būvniecības nosacījumu izpildi, kas nozīmē, ka var uzsākt mājas būvniecību.